Apróságok

Ferdinánd Károly főherczeg házassága

Pár év előtt sokat irtak az ujságok Ferencz Ferdinánd trónörökös öcscsének, Ferdinánd Károly főherczegnek házassági tervéről, a ki Zober bécsi tanár Berta nevű leányát akarta nőül venni. Mint most írják, a házasság megvalósul.

A király sokáig vonakodott beleegyezését adni s világkörüli útra küldte a fiatal főherczeget, hogy feledjen. Ferdinánd főherczeg el is utazott, de a mikor visszatért, ép oly szerelemmel csüngött Zuber Bertán, mint két év előtt.

Erre aztán a király szíve is meglágyult s beleegyezett a házasságba. Az esküvő is hamarosan meg lesz s így Zuber Emánuel egyetemi tanár leányából hamarosan főherczegné lesz. Valószínű, hogy a király a házasság után bárói rangra emeli.

Könyvtolvaj osztrák tanár a vatikáni könyvtárban

Egy fiatal bécsi tudós, dr. Samanek, néhány nappal ezelőtt Rómában a Vatikán könyvtárban könyvet lopott. A fiatal embert rajtacsípték a lopáson. Rómából most azt írják, hogy a tolvajt elmebeli állapotának megvizsgálásra gyógyszanatóriumba vitték.