Szűnő árvízveszedelem

Legújabb hivatalos jelentések szerint az ország összes folyói apadóban vannak, kivéve a Dunának Zombor alatti és a Tiszának Tóköz és Titel közötti szakaszát, valamint a Bodrog folyót, a hol a mederben lévő víz közepes állású.

Némely lapnak az a híre, hogy Mogyorós és Benk községeknél a Tisza a községi gátakat elsodorta, teljesen alaptalan.
Veszedelem a Tisza e szakaszán egyáltalán nem volt. A mentesítetlen Túr folyó mentén előre értesítették a községi hatóságokat a fenyegető árvízről, a mely csaknem minden évben beszokott következni. S az idén 25-30 centiméterrel magasabb lesz. Minden község és birtokos ehhez képest már megtette a szükséges védő intézkedéseket.

Az árvíz különben a Tur felső völgyében már apad, elsőrészén pedig tetőzik. Veszedelem eddig sehol sem fordult elő és az alispánnak az Országos Vízépítési iparhatósághoz érkezett értesítése szerint panaszt nem tettek.

Az ország összes folyóinál – a Tur folyót kivéve – hol azonban az árvíz szintén apadóban van, a víz a mederben folyik.

Árvízveszedelem tehát ez idő szerint nincs.
A lapoknak a Tőketerebesnél és az Óbecse-aracs-péterrévei társulat védőtöltéseinél levő veszedelemre vonatkozó riasztó hírei tévesek.

Az Ér folyó felső részén és így Éradony és Értarcsa, biharmegyei községek határában is a meder szabályozva nincs és védőtöltések sincsenek. Ennélfogva a vidék az Érvizek által való elöntésnek is ki van téve.