Aranybányászok sztrájkja

Nagybányán a bányászok mult hét végén sztrájkba léptek s ez a sztrájk most kezd veszedelmessé válni.
A bányaigazgatóság nem tárgyal a munkásokkal, a míg munkába nem állanak, a munkások pedig ezt nem akarják megtenni.

Április 7-én este dinamitot dobtak a bányaigazgatóság épülete felé.
Szerencsére a dinamit a megáradt Zazar folyóba esett s ott robbant föl iszonyu dörrenéssel. A lámpák elaludtak és a házak negyedmérföldnyi területen megremegtek. A merénylő elmenekült.

A városban kettőzött csendőrjáratok czirkálnak. A lakosság körében nagy a rémület.