A romániai magyar iskolák

A román közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, mely szerint a román nyilvános iskolába külföldi alattvalók gyermekei csak abban az esetben vehetők fel, ha még üres helyek állanak rendelkezésre.

A rendelet ezután felsorolja az idegenek által fentartott iskolákat, a mivel a külföldieknek a román állami iskoláktól való távoltartását igyekszik igazolni.

Felsorolja a miniszter a Romániában lévő magyar iskolákat is, melyeknek csekély száma azonban korántsem elegendő a Romániában élő magyarok gyermekei részére, minélfogva a romániai magyarok vezető emberei Apponyi közoktatásügyi miniszterhez szándékoznak fordulni azzal a kéréssel, hogy a magyar kormány egy nagyobb összeget adjon új magyar iskolák felállítására Romániában.