Magyar gyorskorcsolyázók diadala

A „Budapesti Korcsolyázó Egylet” által február hó 4-én tartott nemzetközi korcsolyázó-verseny örökre emlékezetes lesz sportunk történetében. A vasárnapi nemzetközi versenyen mindketten Mannó és Wampetich is bebizonyították, hogy már némileg kedvező hazai viszonyok mellett is a rövid távokon a világ legjobbjai közé számítandók.

A B. K. E. vasárnapi versenyére nevezett De Koning a tavalyi világbajnok is. A kiváló vendég davosi eredményei s ama bámulatos biztonság után, a melylyel trainingben a fordulókat vette, kevés kilátással léptek versenyzőink vasárnap reggel a pályára, amely legtöbbje számára külalakjával némi meglepetést keltett. Eddig ugyanis körös-körül zsámolyokon nyugvó léczekkel volt kirakva, most pedig az egyik versenyző kívánságára s De Koning megkérdezése után a külföldön nem divatos léczeket elhagyták s a zsámolyok jelezték a pályát.

Egyeseknek ez eleinte szokatlan volt, végeredményében azonban czélszerű ujítás, mert a léczek eddig sok bajt okoztak. A pálya kerülete, sajnos, csak 400 méter volt s így a versenyzők az 500 méteres futamban két egyenesben kaptak ellenszelet s csak egyben hátszelet. A versenyek reggel 8 órakor kezdődtek kis számu nézőközönség jelenlétében.


Először De Koning futott. Elért idejével – az ellenszelet számításba véve - meg volt elégedve s nyugodtan, győzelme tudatában ment a versenyzők kabinjába. A magyarok idejét megtudva a jámbor hollandiból kitört a düh: „Das kann nicht sein! Ist das möglich? Also bin ich nicht in Hungarian sondern in Schweden! „ Wampetich ama kérdésére, hogy akar-e vele futni az 1500 méteresben, hevesen és tagadóan válaszolt. Izgatottsága csak a futam után csillapult, amikor elért idejét összehasonlítva a rekordtáblázatban megtudta, hogy a rekordot 6 mp.-el javította meg. Őt kellemetlenül, bennünket végtelenül kellemesen lepett meg a Wampetich – Mannó pár harcza, a melyből ez alkalommal Mannó került ki győztesként, legyőzve Koning-ot és megjavítva a magyar rekordot.

De Koning tudását teljes mértékben az 5000 méteres futamban élvezhettük. Eleinte óramű pontosságával vette az egyes köröket majd megközelítve Schick-et, gyorsította a tempót s nem nyugodott addig míg le nem körözte. Schilling második lett, de ideje már nem jelent a magyarok számára legyőzhetetlen versenytársat.

Két fejlődésre képes versenyző nyerte a juniorversenyt és a másodosztályu versenyt, Haraszthy Lajos és Leviczky Károly személyében. A hölgyek műversenyét Kronberger Lili, az urak műversenyét ifj. Ujbáry Sándor nyerte meg, sajnos nem akadt ellenfelük.