Az olimpiára utazás közben

A legjobb hangulatban értünk Zágrábba és éppen ebédünk végén voltunk, mikor a tavaly nálunk járt „Zágrábi Football Club” tagjai lelkes „éljen” és „zsivió” kiáltással üdvözöltek bennünket. A fogadásnak nem volt hivatalos jellege. Fiuméban impozáns fogadtatásban részesültünk. A Deák szállodában a tiszteletünkre rendezett banketten résztvettek a fiumei sportegyletek teljes számban. Megjelentek Dr. Blazits a „Cannottieri Fiumani” elnöke, Morini a „Fiumei Athlétikai Club” elnöke, de Pollini a „Turista Club” elnöke és számos fiumei honoráczió.

A vacsorán Schön, a „Fiumei Athletikai Club” főtitkára annak az óhajtásnak adott kifejezést, hogy visszatérésünkkor (május 6-án) egy Fiuméban rendezendő sportünnepély keretében szeretnének bennünket viszontlátni. Ha csak közbe nem jön valami, ugy az ünnepség valóra is válik. A fiumei polgári iskolában voltunk kitünően elszállásolva és reggel megpihenten indultunk Triest felé. E sorokat Triest felé utaztunkban írom. A hangulat kitűnő. 11 órakor indulunk el Triesztből a 4000 tonnás „Amphitrite”-n Athénbe. Versenyzőink igen jól érzik magukat, különösen a tornászok. Mihelyt Athénbe megérkezünk azonnal írni fogok.