Tornaünnep és kongresszus Bernben

A julius 16-án Bernben tartott tornaünnep a világ minden tornaegyesületekének ünnepe is volt. A tornaünnepet megelőzően, szombaton, az Európai Tornaegyesületek Szövetségének ötödik értekezletét tartották meg a szövetségtanács épületében. Képviseltette magát Belgium, Ausztria, Olaszország, Luxemburg, Magyarország, Francziaország, Hollandia és Svájcz. Üdvözlő táviratot küldtek a franczia kormányhoz, a franczia nemzeti ünnep alkalmából.

Ausztria meghívására abban állapodtak meg, hogy 1907-ben a Prágában megtartandó tornaünnepen mindnyájan részt vesznek. Azután testületileg felvonultak a berni vasutállomáshoz, ahol a zürichi tornaegyesületek százakra menő csapata érkezett meg a szövetség zászlajával. A tornaünnepet a svájczi köztársaság elnöke nyitotta meg nagyszabásu, politikai vonatkozásu beszéddel. Most történt meg először, hogy a köztársaság vállalta a tornaünnep védőségét. A szép ünnepen 12.000 tornász vett részt. Este a vendégek tiszteletére az egész várost kivilágították és több helyen banketet rendeztek.