Országos czéllövőverseny

Báró Marschall nevével nem először találkozunk. Ő nyerte meg az 1904. évi orsz. lövőverseny III.-ik díját, azonkívül kisebb díjakat is nyert, mindazonáltal győzelme meglepetést volt. A leggyőzöttek között volt a verseny favoritja, n. Kiss Géza is.

Bizonyos az, hogy jelenleg a fiatal czéllövők között n. Kiss Géza a legjobb. Hosszu idő óta versenyez. Ő egyike azoknak, akik résztvettek a legelső Szemere-versenyen is. Tudásához, technikájához nagyban hozzájárul sajátságos fegyverfogása, amely megbecsülhetetlen előnyt szerez neki a többiek fölött. Hasonló stylusu lövész Apponyi Henrik gróf is, aki annak idején, az 1902. évi junior verseny II.-ik díját nyerte meg. Nevezett három kitűnő fiatal lövő, eredményeinek értékéből sokat levon, hogy engedélylyel ugyan, de még is szabálytalanul lőttek, minthogy mindhárman a lövéshez párnát használtak. Az idősebb lövészek közül Dittl Ágoston (budai lövölde) és Arlow Gusztáv lovag vívómester értek el kitűnő eredményt.

A legfigyelemreméltóbb eredményt, korára való tekintettel, a fiatal 16 éves Papp Ödön érte el. 1904-ben már házi versenyt nyert, majd több kisebbszabásu, rögtönzött versenyt, tavaly pedig fényesen megnyerte az országos versenyt, az idén pedig 19 találás 57 körrel negyedik lett.

A fiatal lövészgárda egyik kitűnő tagja Tettey Emil, akinél azonban nagy baj, hogy még kellő higgadtság hijján, tul sokat theoriázik. Nem hagyhatjuk megemlítetlenül hazánk egyetlen európai hírű lövészét, Ternajgo Lajost, aki – sajnos – már hosszabb idő óta Bécsben tartózkodik. Beteges ember, aki Athénben is lenn volt, de csak a 13-ik helyen végzett.

Hat óra után került sor a díjkiosztásra. A díjakat Bolgár Ferencz lelkesítő-beszéde után Szemere Miklós osztotta ki, egyuttal utólagos tanujelét szolgáltatta elegáns bőkezűségének. A versenyt ezuttal a Budai Lövész-Egylet rendezte, de az irodai teendők lebonyolítását, a nagyobb munkát a már gyakorlottabb B.E.A.C.-ifjai végezték.