A vasuti szerencsétlenségek oka

Egy német orvosi szemle bővebben foglalkozik egy czikkében a vasuti szerencsétlenségekkel és arra a meggyőződésre jut, hogy a legtöbb szerencsétlenséget a mozdonyvezető okozza.

A vezető nem figyel kellően, nem vesz észre jeleket, figyelmeztetéseket, a vonatvezető utasitásait késedelmesen vagy lanyhán teljesíti és mindez előidézheti a szerencsétlenséget. A mozdonyvezető figyelmetlensége azonban – betegség, az epilepsia egy bizonyos neme, amelyet különösen azok kapnak meg, akik idegeiket megerőltetik, tulfeszitik.

Az idegbetegségben sinylődők itélőképessége időnkint meggyöngül, látó vagy hallószerveiben zavarok jelentkeztek. A mozdonyvezetők nagyon gyakran szenvednek epilepsziában.

Egy orvos elbeszélte, hogy egy veszélyes uton a mozdonyvezető egyszerre csak megállította a gépet. A kérdezősködésre azt válaszolta, hogy a sineken egy nagy sziklát látott. A jelen esetben az idegbetegség tulzott, oknélküli óvatosságot eredményezett, másszor azonban éppen ellenkező a hatása.