Egy életmentő óriás munka közben

A mult napokban óriási tüzvész dühöngött New-York egyik legnépesebb negyedében, ahol egymást érik a „felhőkarczoló” nyolcz-tizemeletes házak és raktárak. És a zsufolt utczákon méltóságos dübörgéssel megjelent egy uj tüzoltókészülék, amely mint valami mesebeli szörny néhány percz alatt fölnyujtózott a füstbeboritott épület-kolosszusok tetejéig.

A készülék massziv épitésü kocsin vonult bea vezsedelmes utczába.A szekér egyik oldalán két-három erős tüzoltó mozgásba hozta a szerkezet csavarjait, amelyek gyorsan emelték föl a mentőkészülék részeit.

Az emeletmagasságu részek két oldalán szilárd vashidat eresztettek le az épület ablakaiba a tüzoltók, akik ezeken a vashidakon biztos kézzel emelik ki a halálraszánt lakókat.

A készülék ezuttal először szerepelt; új találmány, melyet a föltaláló, Lampé Vilmos badan-badeni technikus nemrég vitt át az ujvilágba. Egyik főerénye ennek a hatalmas készüléknek,hogy mindenütt lehet alkalmazni s nem csak életmentést, hanem az oltásmunkáját is nagyban elősegiti.

Kis helyen elfér; mikor a dolgát elvégezte, a csavarokkal a készülék rugói összevonják. Ilyenkor távolról a régi római légiók ostrom tornyaihoz hasonlit, mint a kép jobb sarkábanlevő mellékrajzon látjuk.

Van ennek a készüléknek egy másik fajtája is, (a kép bal sarkában bemutatjuk a rajzát). Ezt Holm János nevü new-yorki épitész tervezte. Ez azonban használhatóság tkintetében jóval alatta marad Lampé Vilmos találmányának.