A szultán öröksége

Abdul Hamid szultán még él, de már számolják a heteket a haláláig. Az orvosok véleménye szerint legfeljebb fél évig élhet még és akkor megkezdődik majd az elkeseredett harcz az üresen maradt trón körül. Kemény diplomácziai küzdelemre kell majd akkor elkészülve lennünk Anglia és Németország közt. Anglia az utolsó években teljesen elhanyagolta Európa keletét, a Balkánt és a portát és csak akkor kezdett ismét érdeklődni iránta, a mikor kitünt, hogy Vilmos császár egész csendben izmos, tartós befolyásra és barátságra tett szert a szultánnál, a mohamedánok tőle várják a jobb jövőt és a német ipar, kereskedés mindinkább piaczot talál a Balkánon.

A hirtelen kitört angol-német féltékenységgel és feszültséggel egyidőben az angol kormányok figyelme is Európa kelete felé fordult és majd ha a szultán meghal, ujabb aggódást, viharos helyzetet fog örökségül hagyni Európára. Az akkor fenyegető angol-német diplomácziai párviadalra már most figyelmeztet a „Daily Mail” konstantinápolyi levelezője. Azt táviratozza, hogy a német diplomaták már hetek óta megegyeztek egy tervben, a melylyel a szultán halálakor a német befolyást teljesen érvényesíteni fogják a trónon. A trónörököst minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeznek meghódítani a német érdekeknek és az angol diplomatákra nehéz munka vár, hogy ezt az intrikát megakadályozzák.