Törvényhatóságok a drágaság ellen

A vidéki törvényhatóságok sorra fölveszik a küzdelmet a drágaság ellen.

Legutóbb, szombaton tartott közgyűlésén Kecskemét városa határozta el, hogy a nagy husárak csökkentése érdekében hatósági mészárszéket állít föl.

A közgyűlés utasította a közélelmezési bizottságot, hogy a hatósági husmérés rendszeresítése dolgában tegyen konkrét javaslatot. E határozatnak meghozásában az az indítóok vezette a közgyűlést, hogy a vágómarha ára az utóbbi időben tetemesen csökkent s a husárak ennek ellenére változatlanok maradtak.