Közveszélyes birkák

   A birka különösen veszélyes állat. Ezt a tulajdonságát sokáig olyan kitűnően leplezte, hogy még az ártatlanság, a szelídség egyik jelképévé is felküzdötte magát. Mivel azonban időnként nem tudott eléggé uralkodni magán, előbb-utóbb gyanússá vált, míg végül leleplezték.
   Heves támadásokat intézett a birkák ellen Morus Tamás (Thomas More, 1478-1535), aki azzal vádolta őket, hogy „A ti szelid birkáitok, a melyek oly szelidek és oly kevéssel beérik, most oly falánkok és vadak lettek, hogy megeszik az embert, elpusztítják a szántóföldeket, házakat és falvakat.” (Utópia) Mint köztudomású, Angliában a gyapjú iránt kialakult hatalmas kereslet miatt a földbirtokosok a paraszti földek rovására birkalegelőket alakítottak ki, ennek pedig fontos szerepe volt az angol kapitalizmus kialakulásában, és abban is, hogy ebbe az angol nemesség bekapcsolódott. A látszatra ártalmatlan birkák itt mutatták ki először a foguk fehérjét.
    Magyarországon sem ártott volna óvatosabbnak lenni velük szemben. Amikor a felvilágosult Habsburgok – Mária Terézia és II. József -, majd a reformkor haladó nemessége a gazdaság korszerűsítésének lehetőségeit latolgatta, az angol példa is számításba jött, és a magyar nemesség egy része szintén a birkákban látta a továbblépés lehetőségét. Voltak, akik minőségben felül is akarták múlni az angolokat, és ezért a legfinomabb gyapjút adó merinoi fajtákat kezdték tenyészteni. Egy dolgot azonban nem tudtak, nem is tudhattak. Azt, hogy mire birkáikról lenyírhatják a várakozásnak megfelelően finom gyapjút, addigra a textilipar többnyire olyan gépekkel fog dolgozni, amelyek számára ez a gyapjú egyenesen hasznavehetetlen, ugyanis túlságosan finom, és a gépek összetépik. Így ez a kezdeményezés zátonyra futott, a magyar „birkás nemeseket” jelentős károk érték.
    Ez az eset a birkákkal csak előzetes volt ahhoz, ami a mezőgazdaságra várt a 20. században. A termelőknek ettől kezdve ugyanis nem volt elég "csupán" a minőséggel törődni. Figyelni kellett, és egyre fokozottabban, a piaci igényekre, arra, hogy a vevő mit keres, hogyan akarja a terméket hasznosítani, figyelni kellett az ipari technológiákra, ezek változásaira. A gazdasági ágak összekapcsolódtak, és mindegyiknek számolnia kellett a többiek igényeivel.
     A birkák pedig bennünket figyelnek a szemük sarkából - nézzék csak meg jobban őket!