A vasúti pályaőrök segítése

A magyar királyi államvasutak pályaőreinek anyagi helyzetét Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter azzal is előmozdítja, hogy lehetővé teszi nekik a fajbaromfi-tenyésztést.

Legújabban 2000 koronát engedélyezett a miniszter a budapest-salgótarjáni vonal őreinek fajbaromfival való ellátására.

Minden őr, akinek az igazgatóság fajbaromfit ingyen ad, tartozik két őrtársának 20-20 darab fajtojást ugyanannyi közönséges tojásért cserébe adni. Egy-egy őrnek rendszerint 2 fajkakasa és 10 áttelelt fajtyukja van, melynek tojáshozama átlag évenkint 1000 darabra tehető.

A miniszter ezen intézkedése fokozatosan több ezernyi család anyagi helyzetén fog segíteni, mert szándéka ezt a segítést folytatni.