A német-bogsáni választás

Az általános választás alkalmával a német-bogsáni kerületben Bredicsán Korjolán nemzetiségi képviselőt választották meg az alkotmánypárti Weisz Juliánnal szemben. A kisebbségben maradt párt izgatás miatt peticzióval támadta meg Bredicsán mandátumát és a Kuria a választást megsemmisítette. A német-bogsáni kerületben febr. 14-én ment végbe az új válsztás.

Két jelölt küzdött a mandátumért: az alkotmánypárti Weisz Julián és a román nemzetiségi Branistye Valér dr., a lugosi „Drapelul” szerkesztője. A nemzetiségi párt nagy terrorizmust fejtett ki. Popp Izidor dr. román ügyvédet izgatás miatt le is tartóztatták, de ismét szabadon bocsátották. A románok Zsuzsova községnél a telefondrótot elvágták. Alighogy a telefonösszeköttetést újra helyreállították, a románok egy másik ponton ismét megrongálták a vezetéket.

A választásra az alkotmánypárti jelölt támogatására Németbogsánba érkeztek Hock János, Hajdu Frigyes, Steiner Ferencz, Dobroszláv Péter, Hódy Gyula, Szojanovits Iván báró és Pensch Miklós országos képviselők, mig a román jelölt érdekében Popovics György és Vlád Aurél román nemzetiségi képviselők agitáltak. A választás reggel kilencz órakor csendben és rendben kezdődött meg. Este 8 órakor a szavazatok aránya következő volt: Weisz Julián 1570, Branistye Valér 970. A végeredményt 9 óra 35 perczkor hirdették ki, mely szerint Weisz Juliánt 526 szótöbbséggel képviselővé választották. Rendzavarás nem történt.