A nemzetiségek Apponyi javaslata ellen

Az aradi románság vezető emberei az ottani „Vas”-szállóban értekezletet tartottak, melyen Goldis Vazul képviselő mondott beszédet a politikai helyzetről. Az értekezlet elhatározta, hogy Aradon április 1-én nagy népgyűlést rendez, melyen tiltakozni fognak Apponyi javaslata ellen. Verseczről jelentik: Az itteni oláhok, szerbek és németek vezető emberei értekezletet tartottak, melyen elhatározták, hogy együttes tiltakozó gyűlést rendeznek a néptanítói javaslat ellen.

Trencsénből jelentik, hogy a miavai ev. esperességi gyűlés, melynek egyedüli tárgya a felekezeti tanítók fizetésrendezési törvényjavaslata volt, határozatilag kimondotta, hogy ezt a javaslatot, mint az ev. egyház autonóm jogaiba ütközött, ellenzi, erre a társesprességeket is felkéri s a mennyiben a javaslatot a parlament mégis tárgyalás alá venné, küldöttség útján terjeszti sérelmeit a király elé. Abrudbányáról jelentik: Pap Lőrincz ügyvéd népgyűlést hívott egybe, melyen a szónokok az iskolai törvényjavaslat, az általános választói jog és a sajtószabadság ellen beszéltek. A népgyűlés a balázsfalvival azonos határozati javaslatot fogadott el.