Telepítés és magyarosítás

   A századfordulóra Magyarország nemzetiségi viszonyai kedvezőtlenné váltak a magyarság számára. Ez azért jelentett egyre nagyobb problémát, mert a nemzeti mozgalmak hatására a nemzetiségek egyre hangsúlyosabban fogalmazták meg különállásukat, néha szembenállásukat is. A nagy, összefüggő nemzetiségi tömbök egyre több szállal kapcsolódtak a szomszédos államokhoz, amelyekhez nyelvükben, kultúrájukban, esetleg vallásukban amúgy is tartoztak.
   A nézeteltérések többségét még békésen lehetett rendezni, és a magyarországi nemzetiségekről szóló korabeli beszámolókban és tanulmányokban mindig hangsúlyozták is az állam iránti hűséget. A népszámlálási adatokból viszont az derült ki, hogy a nemzetiségi falvakban egyáltalán nem biztos, hogy a lakosok nagy része „magyarul beszélni tud” – ahogy ezt az összesítő íveken megfogalmazták.
     A számarányok mindenképpen veszélyesnek tűntek, és az állam támogatta az asszimilációt, mert ez látszott a legalkalmasabbnak arra, hogy növeljék a magyarság arányát. Amikor a kivándorlást ellensúlyozandó, a kormány a belső telepítések támogatásáról döntött, hamarosan adódott a felvetés, hogy nem kellene-e ezeket egyben a magyarság javára is fordítani. Konkrétan ez azt jelentette volna, hogy magyar telepeseket költöztetnek a nemzetiségi falvakba, vagy magyar telepes falvakat hoznak létre a nemzetiségi tömbökben. A gondolat tetszetős volt első pillantásra. Hiszen ha azok a magyarok, akik kétségbeesésükben már Amerikába is kiutaztak, inkább a Bácska szerb, vagy Erdély román területeire költöztek volna, mennyivel szebben alakulhattak volna a dolgok…
    Csakhogy nem volt véletlen, hogy a kivándorlók inkább mégis, a Bácska minden vonzereje ellenére, Amerikát választották. Mert ott gyökeresen más feltételekben bíztak, amelyeket a magyarországi területeken az adott körülmények között, az adott politikai és társadalmi viszonyokra építve nem lehetett kialakítani. Így a vidék visszamagyarosításának ezt az eszközét hamarosan levették a napirendről, a kivándorlók pedig újra nyugodt lelkiismerettel mehettek New Yorkba.
    Most aztán várhatjuk, hogy az amerikaiak magyarosodni kezdjenek.