A világ leghíresebb zsokéja

G. Stern, a legkiválóbb franczia zsoké, Páris egyik legnépszerűbb embere. Nyolcz év óta lovagol a párisi gyepen és azalatt 792 győzelmet aratott. Annyi éljenzésben és ünneplésben nem részesült a legnagyobb államférfi vagy művész se, mint ő. Milliókat szerzett gazdájának, Edmond Blancnak, aki persze fejedelmi fizetést ad kedves zsokéjának. Stern egy angol tréner Francziaországban született fia. Az ujabb időben általánosan elfogadott amerikai lovaglás mestere. Öt év óta ő a párisi lóversenyek sampion-zsokéja.

Amellett az angol gyepen is többször vitte diadalra istállója színeit. „Con amore”-val az osztrák derbyt is megnyerte. A híres zsoké, akinek művészi lovaglásáról sportkörökben legendák járnak, szerény modoru, kedves fiatalember.

Arczképét mai számunkban mutatunk be olvasóinknak.