Birkózó-verseny Nyíregyházán

A nyíregyházi verseny igen tanulságos volt; nehány igazán szép s értékes mérkőzés élvezetet szerzett a színházat megtöltő, laikus közönségnek és a szakértőknek egyaránt.

A versenyzők is kitettek magukért; könnyüsulyban egy pár uj csillag tűnt fel, akik, ha megtanulnak birkózni, méltó utódai lesznek a mostani könnyűsulyu birkózó gárdánknak. Aránylag leggyengébbek vagyunk a középsulyban; e sulycsoportban jelenleg nincs egy klasszis birkózónk sem. Részint könnyű sulyuk (74-76 kg), részint fiatal koruk, de főleg kevés tudásuk s kevés trainingjük miatt még az ügyesebbek – mint pl. Bloch, Előd és Székelyhidy – sem lesznek képesek megtartani középsulyban azt a nívót, amelyen az már volt. Nehézsulyu birkózónk még nagyon kevés van.

A győztes bajnokok, nehézsulyban: Pay’r Hugó Magyarország bajnoka most oly formában, hogy az április 14-iki magyar bajnokságon még Weisznek is fog vagy 10 perczig állni tudni.

Középsulyban Chambré Miklós (M.A.C.) szép sikert ért el remek *Hitzler*dobásával, amennyiben összes ellenfeleit ezzel győzte le. Ha szorgalmasan trainírozik, a bajnokság komoly jelöltje.

A könnyűsulyu Orosz Miklós (Postás) még a régi gárdából való, még azok közé tartozik, akik a birkózás szép sportját hazánkban legelőször kultiválják. Régi riválisa s legveszedelmesebb ellenfele, az aradi Téger, itt is eldöntetlenül mérkőzött vele s Orosz minden igyekezete és tehetsége daczára csak szerencséjének köszönheti, hogy megnyerte a bajnokságot.