Az Edison Kerékpáros Egylet versenye

Az Edison K. Egylet által rendezett, maga nemében páratlan hármas verseny a vasárnapi 50 kilométeres titkos handicap-pel nyert befejezést. Nem mulasztjuk el ebből az alkalomból, hogy az ezen verseny alatt történt legérdekesebb dolgokat fel nem említsük.

Ezen verseny első része 30 km-es, második része 50 km-es scratch-verseny, míg a harmadik, befejező része handicap volt s így bő alkalom kínálkozott ugy a rövidebb, mint a hosszabb távu versenyzőknk képességeik kifejtésére, míg a handicap lehetővé tette a gyengébb menők részére is a győzelmet.

A verseny legkimagaslóbb eredménye mindenesetre a kétszeres rekordjavítás. Az országos rekordok megjavítója Kiss Sándor, a Condor KE. tagja. Az általa felállított rekordok 30 kmre 54 p. 45 mp., 50 kmre pedig 1 ó. 36 p. 54 mp. Az Edison KE. méltán büszke lehet arra, hogy az ő versenyeiben történtek ezek a rekordjavítások.

Elismeréssel kell adóznunk ezen egyesületnek, amely ezen verseny rendezésében oly körültekintően, szabatosan járt el, példát mutatván, hogy kell mintaszerű versenyt rendezni. A handicap 50 nevezőjének előnyét, amelynek megállapítása szinte emberfeletti munkát okozhatott, hihetetlenül pontosan állapították meg, olyannyira, hogy csaknem minden egyes indulónak egyformán győzelmi esélye volt, amit legjobban bizonyít az a körülmény, hogy a tíz helyezett, sőt az azontul beérkezettek ideje közti különbségek másodperczekben fejezhetők ki.

A handicap volt eldöntendő, hogy mely egyesületé legyen az Edison KE. által felajánlott tiszteletdíj, egy remek kivitelű ezüst serleg. Két komoly ellenfél állott egymással szemben; a Vándorkedv KK., amelynek már 7 pontja és Csillag KK., melynek 6 pontja volt.

A Csillag KKörben vannak jelenleg a legjobb menők, a Vándorkedv KKör, ezzel szemben az egyesületben uralkodó erős fegyelmet állította harczba. Bebizonyosodott ujból, hogy mindennél erősebb a fegyelem, az összetartás. A Vándorkedv a tíz díj közül hatot biztosított magának, a Csillag hármat, míg a Condor amely eddig szintén együtt volt az előbbi két egyesülettel, kénytelen volt egygyel beérni. A serleg tehát a Vándorkedv KKöré lett 7+6=13 ponttal. A Csillag KK pontszáma 6+3=9 ; a Condoré 6+1=7 s végül az Edisoné 1. A kiosztott 23 egyéni díj közül a Csillag KK 9-et, a Vándorkedv 8-at, a Condor 5-öt és az Edison 1-et vitt el.