A spanyol királyi pár

A politikai világot a mult hetekben erősen foglalkoztatta a spanyol királyi pár bécsi látogatása, amelyet azonban királyunk betegsége miatt elhalasztottak.

A spanyol király, aki királyunk unokaöccse, ezt az alkalmat akarta felhasználni, hogy fiatal feleségét bemutassa a bécsi udvarnál. Az ifju pár különben nagyon boldogan él, igazi polgári egyetértésben, amit nem zavar meg a szigoru spanyol etikett merevsége sem.

Legnagyobb gyönyörűségük- persze kis gyermekükön kívül – a sportmulatságokban telik. A királyné, aki angol herczegnő, s így már neveltetésétől fogva is rendkívül járatos a különféle testedző játékokban, különösen kedveli a magasabb körökben nagyon divatos golfjátékot. Egyik képünk a királynét játékközben ábrázolja.

Egyszerű, rövid, sötét szoknya, könnyű bluz van rajta és fehér fátyolos kis kalappal védekezik a Spanyolországban még mindig erős nap sugarai ellen. Teste kissé előrehajlik és kampós botjával várja a feléje hajított golflabdát.

Egy másik képünkön a fiatal Alfonzo királyt láthatjuk lóháton. A spanyol királynak nagy öröme telik a lovasjátékokban, különben kiváló lovas és járatos a legmagasabb iskolai lovaglásban is.

Egy harmadik igen bájos képünkön a spanyol királyi pár kis csemetéjét láthatjuk sétakocsikázás közben Madridban. Egy udvarhölgy tartja az ölében, mellette egy szép andalusiai menyecske ül: a kis trónörökös dajkája.