A svéd király halála

II.Oszkár svéd király, Európa legöregebb uralkodója, a minap meghalt 78 éves korában. 35 évig uralkodott a két skandináv királyságon, Svédországon és Norvégián és élete végén meg kellett érnie azt a sulyos megpróbáltatást, hogy egyik országa, Norvégia, elszakadt birodalmától.

Svédország és Norvégia volt életének legnagyobb fájdalma. De emberséges gondolkozásának és államférfiui bölcsességének éppen a megpróbáltatás sulyos idejében adta legszebb tanujelét.

Környezetének harczias elemei akkoriban mindenáron arra akarták birni, hogy fegyverrel válaszoljon a norvég országgyűlés határozatára, mely a trónfosztást kimondotta. Az öreg király azonban visszautasította ezt a tanácsot, uralkodásának utolsó éveit nem akarta a testvérnépek vérével emlékezetessé tenni.

Belenyugodott sorsába, annál is inkább, mert egészsége megrendült és az Unio felbomlása óta folyton betegeskedett.

II.Oszkár nemcsak mint államférfiu, hanem mint költő is, jelentékeny hírnévre tett szert. Költeményeit nemcsak hazájában olvasták nagy érdeklődéssel, hanem külföldön is.

Gyönyörű volt a családi élete is. Nemrégiben ünnepelte házasságának ötven éves jubileumát. A felesége, Nasszaui Zsófia igazán méltó hitvese volt a kiváló uralkodónak. Rendkívül művelt, finomlelkű urihölgy, akinek nagy része van abban, hogy a svéd-norvég válság nem éleződött ki végzetszerűen.

Az uralkodó pár meghitt viszonyát mi se jellemzi jobban, mint az az ajánlás, melyet II.Oszkár költeményeinek egyik kötete elé irt: „A te neved Zsófia, hadd legyen itt az első lapon, mert minden cselekedetemben első sorban a te tetszésedre vágyódtam.”

II.Oszkárt a svéd trónon fia, V,.Gusztáv Adolf követi, aki most 50 éves és már atyja uralkodásának utolsó óráiban viselte a regensséget.

A trónváltozás alkalmával nagy ékesszóló beszédben emlékezett meg elhunyt atyja kiváló érdemeiről és Isten segítségét kérte kormányzására és népére. Ezt a szép mondást választotta jelszavául: „A néppel a hazáért”.

Az elhunyt uralkodónak és özvegyének arczképeit itt mutatjuk be olvasóinknak.