A sikkasztó miniszter pöre

Már néhányszor megemlékeztünk arról a szenzácziós politikai pörről, melynek vádlotja Nasi Nunzio, volt olasz közoktatásügyi miniszter.

A kitűnő államférfiu hűtelnűl sáfárkodott az ország pénzével. Ezért több ízben vád alá helyezték , de ő mindannyiszor ravasz módon kimenekült az igazságszolgáltatás kezéből. Végre elfogták és a szenátus tagjaiból alakult törvényszék elé állították.

Az óriási érdeklődéssel kisért pör tárgyalása a minap kezdődött Rómában. Nasi nagyhangon védekezett az ellene emelt vádak ellen: az állítja, hogy jótékony czélra, könyvekre, butorokra kiutalt óriási összegek szükséges kiadások voltak és hogy ő azokból az összegekből semmit sem fordított a maga hasznára.

Nagy összegeket költött propaganda-czélokra is: az egységes középiskola hatalmas reformját akarta keresztülvinni s arra kellett a sok pénz, hogy a nyilvánosságot megnyerje terve részére.

A tárgyalásra rendkívül sok tanut idéztek meg, ugy hogy honapok mulhatnak el az itéletig. Annyi már most is kiviláglik az eddigi tanuvallomásokból, hogy Nasit nem éppen ártatlanul vádolják a hűtlen pénzkezeléssel.

Valószínű, hogy el is fogják marasztalni, ámbár Olaszországban nem tulságos szilárdan áll az igazságszolgáltatás ügye s így nem lehetetlen, hogy a furfangos bünös megint kikerüli a büntetést, ámbár Olaszországban mindenki tudja, hogy a kegyelmes urnál becsületesebb embert is felakasztottak már.