Eljegyzés az uralkodóházban

A minap szűk családi körben egy eljegyzési ünnepély volt Tátralomniczon. Ez az eljegyzés bennünket ezért érdekel közelebbről, mert a jegyespár az uralkodócsalád tagjaihoz tartozik.

A menyasszony Henriette főherczegnő, Frigyes főherczeg leánya, a vőlegény pedig Hohenlohe Gottfried herczeg. A főherczegnő, a ki egyszersmind csillagkeresztes hölgy, alig huszonötéves és Pozsonyban született, Frigyes főherczeg kedvencz tartózkodási helyén.

A vőlegény bár bécsi születésű, de igen gyakran tartózkodott Magyarországon és Pozsonyban ismerte és szerette meg a szimpatikus magyar főherczegnőt, kit a pozsonyiak – ismert jótékonysága miatt – nagyon szeretnek. Az uj mátkapár arczképét itt mutatjuk be olvasóinknak.