Az európai uralkodók hitvesei

Huszonhat kedves női arczképet mutatunk be itt olvasóinknak. A képek az európai uralkodók feleségeit ábrázolják.

Hogyan, - kiált fel az olvasó – hát olyan sok koronás fő van Európában? Bizony, még ennél is több, mert például a portugál királynét, - a kinek a férjét a minap ölték meg a forradalmárok – már nem is vettük be sorozatunkba.

Csakhogy egyedül Németországban tizenhárom fejedelemasszony ül a trónon, mert mint ismeretes, a német birodalom több apró királyság, fejedelemség és nagyherczegség szövetségéből keletkezett. Egy egész csomó, jóformán ismeretlen államocska uralkodónőinek arcképeit látja itt az olvasó, alig tudja valaki róluk, hogy a világon vannak.

Ezeknek a kis uralkodócskáknak a hatalma édes-kevés, a pénze se sokkal több, de azért ők is Isten kegyelméből származtatják a méltóságukat – bár már sokszor kifigurázták őket az élczlapok. Igazán csak arra valók, hogy az európai uralkodóknak és a királyi herczegeknek nagyobb választékuk legyen, ha házasodni akarnak, mert tudnivaló, hogy ezeknek a szegény embereknek csakis „egyenrangu” herczegnőket szabad feleségül venniök.

Látható ebből a sorozatunkból is, hogy az angol királyné, a német császárné, az orosz czárné és a román királyné ilyen kis német fejedelmi családok sarjadékai voltak. Más hivatásuk ugyis alig van ezeknek az uralkodóházaknak, mint az, hogy feleséget adnak az európai királyoknak – hisz tudnivaló, hogy a mi boldogult királynénk is bajor herczegnő volt.