Kalandozás a világűrben

Csillagászati érdekességek

Habár a csillagok rejtelmes világába egyre jobban behatol a tudomány, még mindig messze vagyunk attól, hogy lehulljon a világűrről az a lepel, amelyen mi, gyarló emberek nem pillanthatunk át. Amikor felnézünk a csillagos égre, önkéntelenül meglep bennünket a töprenkedés: van-e élet odafent is, azokon a csillogó égi testeken?

A csillagászok évszázadok óta figyelik a világűr minden jelenségét és változását s olykor nagyon érdekes felfedezésekkel lepik meg a kiváncsi emberiséget. Különösen a Hold és a Mars-bolygó érdekelte mindig nagyon a világűr kutatóit. A holdról általában azt hiszik a csillagászok, hogy teljesen kopár égi test, amelyen az életnek semmi nyoma sem fedezhető fel. Annál meglepőbb most a Harward-egyetem hires professzorának, William H. Pickeringnek az a megfigyelése, hogy a holdon az élet jelei mutatkoznak.

Husz esztendeig vizsgálta Pickering a holdat s most azt állitja tapasztalatai nyomán, hogy az élettelennek tartott égi test hatalmas kráterei működésben vannak. A kiváló tudós ezenkívül még azt is állítja, hogy a holdon jég és valami különös növényzet is fedezhető fel. Tehát a holdon is van élet!

Pickering a többi közt Plátónak, a görög bölcsnek elnevezett kráter megfigyelésekor szerezte említett tapasztalatait.

A hold felületét érdekesen mutatja az itt bemutatott másik két fényképfelvétel is, amelyeket a Yerkes-csillagvizsgáló óriási távcsövének segítségével készített Ritchey professzor. Az egyik a hold Theophilusz-kráterét ábrázolja.

Érdekes a Copernicus nevéről elnevezett kráter is.

A holdnál talán csak a Mars-bolygó foglalkoztatta jobban a csillagászokat. Már régen állitják a csillagászok, hogy életnek kell lenni ezen a bolygón. A megfigyelések mind ennek az állításnak a valószinűségét igazolják. A Marsot a mienktől csak kevéssé különböző légkör veszi körül.  Ahol pedig levegő van, ott életnek is kell lennie!


Érdekes az az állítás, hogy a Marson emberek is laknak s ezek sokkal fejlettebb szervezetűek, mint mi vagyunk s nagyszerű kultúrájuk van.

Azt az állítást is sokszor hallhattuk már, hogy a Mars lakói már régóta érintkezésbe akarnak lépni velünk s evégből hatalmas fénylő háromszöget alkottak bolygójuk felületén, hogy ezzel jelt adjanak nekünk. A háromszög fénylő pontjai csakugyan jól kivehetők a Marson a távcsövek segítségével.

Akadtak tudósok, akik azt indítványozták, hogy mi is hasonló jellel adjunk életjelt magunkról s valami módon mi is alkossunk földünkön hasonló háromszöget, amelynek fényét észrevennék a Mars emberei. De ez a terv nem igen valósítható meg. Más csillagászok azt indítványozzák, hogy óriási fényvetítő készülékkel betűket vettessünk a holdra, a mely a Marsról is igen jól látszik.

A Marsbeliek észrevennék a jelt és azután maguk is vetitenének jeleket a holdra s ilyen módon sikerülne megállapítani valami módon olyan jel-beszédet, amelylyel megérthetnők magunkat a Mars-beliekkel s azok mi velünk. Képünkön bemutatjuk, hogy milyennek képzelik ezt az óriási vetítő-készüléket.

A vetítővel éppen az „A” betűt vetik a holdra e fantáziabeli képen. Igy vetitenék oda az ábécé többi betűjét is; a Mars lakói talán megtanulnák és megértenék később, ha egész mondatokat vetítenénk betűsorozatokból a holdra.

Ez a terv természetesen még csak a Verne regényekbe való, mint sok más, amit fantáziánk a Mars világáról teremtett.

A fantázia sokat megengedhet magának. Itt látható képünk is egy ilyen fantasztikus jelenetet ábrázol. Földünkről feljut a Marsba egy ember, de csak törpének látszik az óriás Mars-lakó mellett, aki csodálkozva hajlik le hozzá. A távoli hegyekről a többi Mars-lakó is bámulva rohan elő a különös vendég látására.
Még érdekesebb az a másik képünk, amely a Mars lakók mulatságát ábrázolja.

Azt állítják, hogy a Mars lakói olyanok, mintha angyalok volnának. Szárnyuk is van s röpködhetnek ide-oda. Ők már fejlettebb eszűek, mint mi vagyunk s olyan vetitő-készüléket készítettek, a melynek segitségével a földön történő jeleneteket felvetíttetik maguk elé s gyönyörködnek a mi cselekedeteinkben, mint valami panorámabeli képben.

A szárnyas Mars-lakók – mint fantasztikus képünk mutatja – éppen a mi utczai életünknek egyik jelenetét nézik. Némelyek szabad szemmel, mások pedig nagyítóüvegen keresztül, hogy annál jobban láthassák. Persze, az ilyesmi mind a fantázia körébe való, de nem lehetetlen, hogy az örökké kutató tudomány végre csakugyan behatol a Mars rejtelmes világába és akkor megtudjuk: vannak-e ott csakugyan, emberek?