A Ludovikáról

A Ludovika Akadémiának nemzetünk életében oly fontos szerepe van, mely fölűlemeli a hasonló czélú és rendeltetésű intézetek szinvonalán. E katonai intézet a magyar hadi erények fejlesztője, melyeknek történetünk oly fényes, világra szóló példáit mutatja föl; a régi magyar harczi dicsőségét igyekszik a mai hadi tudomány eszközeivel föleleveníteni.

Már az 1802-iki országgyűlés is fölvette az eszmét, egyelőre abban a formában, hogy a pesti egyetemen tanszék állíttassék a hadi tudománynak. Csakhamar azonban a külön önálló katonai tanintézet terve jutott előtérbe s az 1808-iki országgyűlés már el is rendelte egy ily iskola felállítását.

A dolgot elősegitette Ferencz király is, ki a Mária Terézia által emelt váczi nevelőintézet épületét adta erre a czélra; a királyné, Mária Ludovika pedig a neki felajánlott koronázási ajándékból 50,000 forintot adományozott a czélra.

A királyné iránti hálából adta az országgyűlés a felállitandó intézetnek a „Ludovika” nevet. Az udvar példája lelkesitőleg hatott az ország nagyjaira – hisz épen a magyar nemes ifjúság katonai kiképzésének czéljából törekedtek az új iskola megalapitására – és számosan nagy összegű adományokkal áldoztak a hazafias czélnak.