A tüdővész uj széruma

Mióta az emberiség a Koch-féle tüdővész-szérumban, a Tuberkulinban csalódott, azóta a tudományos világ nem igen bízik azokban a hírekben, melyek ezen gyilkos betegség ujabb gyógymódjairól szólnak.

Annál nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk annak a sikernek, melyet dr. Marmorek, fiatal párisi orvostanár ért el gyógyszérumával, melyről e napokban tartott nagy feltünést keltő felolvasást a berlini orvosi-társaság legutóbbi gyűlésén. Itt elismerték azt, hogy a tudós tanár legujabb gyógymódja igen sok sulyos tüdővész-esetben teljes gyógyulást eredményezett, amit külömböző orvosok és tanárok a maguk kísérleteivel is igazoltak.

Ha ez a hir nem tulzott, ugy bátran állíthatjuk, hogy a történelem e kiváló franczia bakteriologust – akinek arczképét mai számunkban közöljük – az emberiség legnagyobb jótevői közé fogja sorolni.