Gyáralapítások

Uj aczéláru-gyár Rimaszombaton

Rimaszombatban német aczélgyárosok uj aczéláru-gyárat épitenek.
A város 4000 négyszögöl telket adott a gyár épitésére dijtalanul, továbbá 30,000 K készpénz segitséget olykép, hogy ennek első harmada akkor fizetendő, mikor a vállalkozók az épitkezésbe és gépekbe 200,000 K befektetését igazolják; második harmada a következő év január havában fizetendő.

A város a vállalat részére 15 évi pótadómentességet biztosit, s az épitkezéshez szükséges téglát ezrenkint 32 K kedvezményes áron adja.

A vállalkozók viszont kötelezik magukat, hogy még 1908-ban legalább 200,000 K-t fektetnek be a gyárba, mely önálló aczélárugyár lesz, azt legalább husz évig üzemben tartják, s megengedik, hogy a város a 30,000 K segitségét bekebelezze a gyártelepre. A bekebelezés csak 15 év mulva törölhető s ha a gyár 15 éven belül megszünnék, az összeget a város a vállalkozókon, vagy a jogutódaikon behathatja. 


Papir és csomagolópapir-gyár rt. Krassó-Szörénymegyében

Krassó-Szörénymegye Pojana-Morulon községében részvénytársasági alapon papir- és csomagolópapir-gyár van alakulóban. A részvénytőke egyelőre 250,000 K lesz, a mely összeget már a jövő évben a szükséghez képest felemelik.

Az uj gyár a Bistra folyó partján épül, a mely hegyi folyó ezen a helyen közel 12,000 lóerőt képes produkálni.

Az alapítók: a Winkler testvérek czég (Szeged), Holzer Dániel (Szeged), a Szegedi bankegyesület, Burdia Szilárd országgyűlési képviselő, Popper Ernő és Schlenkrich Hans (Bécs). Az utóbbi lesz a gyár vezetője.