A csataló - Juhász Gyula

A csataló

A nagy körút során dörög a társzekér,
Elébe fogva két öreg, iromba állat,
Két szürke paripa, két szomorú egér.
Míg jobbra, balra új batárok zaja vágtat.

Egyik ló idegen: Meklenburg a hona,
A másik csatamén, rokkant és sántikáló?
Ó harczok tavasza, mely nem tér meg soha!
Örökre itt maradt, igába törve Ráró.

A büszke paloták, a szürke nagy körút
Olyan rideg vidék, ők más tájakra vágynak,
Az egyik csöndesen áhítja a falut,
A másik a tüzes, a vad, szabad csatákat!

S a míg a villamos riadva csöngeti
Az únt melodiát, mely mindig visszajár itt,
Harczok harsány zaja fülébe cseng neki
És hallja letiport rétek rőt trombitáit!

S ha néha szembe jő egy század, egy csapat
S megzendül a zene s a nagydob fölújjongat,
Irigyen nézi a kis katonalovat,
Mely délczegen topog, hallván a czifra szókat.

Ráró fáradt fejét búsan csüggeszti le
És hosszasan nyerít, hogy fölriad a párja,
S míg a hadizenét beiszsza nagy füle,
Rágondol komoran halott tábornokára!


Juhász Gyula.