A karlsbadi lawn-tennis verseny

Idén rendezte harmadszor az „Internatiolaner Sport-Club, Karlsbad” e versenyt, mely ránk nézve különösen azért bír fontossággal, mivel mind a hét résztvevő magyar szép eredményt ért el.

A versenyt eredetileg julius közepére tervezték, egy nagyobb angol verseny miatt azonban augusztus 6-ára kellett elhalasztani. Körülbelül 170 nevezés érkezett be, ugy, hogy a verseny hat napig tartott. Az idő kedvezett.

A verseny start-ja természetesen Wilding volt; mikor első ízben motorkerékpárján (állandóan ezen jár) a pályára érkezett, vagy husz kodak, stb. szegeződött feléje: - lefényképezték. Wilding érdekes egyéniség; igazi angol tipus, 24 – 25 éves, szép, magas férfi. Teljes tudatában van játékbeli fölényének; nagylelkűen játszik; vita alkalmával mindig ellenfelének ad igazat. Legszebben placíroz Wessely; őt különben Marienbadban alig tudta Wilding megverni. A legszívósabb játékosok közé tartozik. Karlsbadban azonban nem igen tűnt ki.

A legerősebb service-e Handának van; olyanokat ver a hálóba, hogy az ember szinte megijed; ha sikerül a service, lehetetlen visszaütni.

Kreuzer, a német bajnok elég jól játszott; a bajnokságban második, a páros versenyben Wildinggel együtt első lett. Az első napon elesett s bekötött karral kellett játszania. Kitűnt még Powell, a volt kanadai bajnok, Pipes, Hyksch és Zsigmondy.

A hölgyek közül legszimpatikusabb Madarász Margit; nyugodt, elegáns játékával azonnal kitűnt. A hölgy-bajnokságban csak nagynehezen tudja Matuch kisasszony, - egy fiatal bécsi leány – legyőzni (6:3, 5:7, 6:4) A hölgy-páros versenyben azonban Madarász revancheot vett előbbi legyőzőjén s Cséry Katiczával együtt megverte a Matuch – Wien párt s így itt első helyre került.

A díjak mind szépek, ízlésesek voltak s összértékük 5000 koronán felüli volt. A legértékesebb a Karlsbad város ajándékozta serleg, egymaga 2000 koronát ér. Ez vándordíj, hogy végleg birtokába jusson valakinek, háromszor kell érte küzdenie és nyernie; Wildingnek ez már kétszer sikerült, nagy valószínüség, hogy jövő évre magával viszi a serleget.

A magyarokról még külön meg kell emlékeznünk:

Madarász Margit, ki a legjobb magyar hölgy játékos, különösen hálójátékával tűnik ki. A már említett első és második díjon kívül vegyes-páros versenyben Raznyval második, a hölgy-páros versenyben ugyancsak Cséry Katiczával harmadik díjhoz jutott. Ez utóbbi handicap volt s Madarászék voltak a legnagyobb előnytadók (0:30). Cséry Katicza Kreuzerrel együtt a vegyes-páros versenyben legyőzte a Razny – Madarász párt, a hölgy-bajnokságban, valamint a hölgy egyes handicapben pedig harmadik díjat kapott Cséry Ida az utóbbi versenyben és a hölgy páros handicapben Maschkanéval együtt második lett.

A férfiak közül Zsigmondy Jenőt az I-ső oszályu handicapben, melybe tizennyolczan neveztek, csak Pipes, aki egyike a legjobb játszóknak, tudta legyőzni (10:8, 6:2) s így itt a második helyre jutott. A II. osztályu handicapben az első díjat Tauszig Aladár hadnagy (15 2/6), a másodikat Sacelláry (8) nyerték meg a tizennégy résztvevő ellenében.

Végül megemlíthető, hogy a rendezőség a versenybírák részére is tűzött ki díjakat; az elsőt Kelley Károly (Bécs) nyerte el 34 bíráskodásáért, a második díj magyar embernek Vasadi Ottónak jutott, ki 29-szer volt bíró.

A rendezőség a résztvevőknek kedves meglepetéssel szolgált; ugyanis a verseny végeztével bankettel egybekötött bált rendezett, mely minden tekintetben sikerült. Nyilvános díjkiosztást is terveztek, ez azonban elmaradt.