A magyar és osztrák szövetségek mérkőzése

Magyar csapat 4:1 arányban győz.

Budapest, nov. 3.

A magyar és az osztrák válogatottak IX-ik mérkőzése a legjobb magyar XI. fényes győzelmével végződött.

Azok az attrakcziók, melyek ez ünnep fényéhez hozzájárultak, footballsportunkban ezidőig szintén páratlanul állottak. A labdarugó mérkőzés érdekes jeleneteinek megörökítése nagyon kitűnő eszme volt. A jubiláris 10-ik esztendőt befejező nemzetközi mérkőzést élethűen előadó mozgófényképek szét fognak menni az országban s a vidék városaiban ez uton is hirdetni fognak footballsportunk győzelmét.

Postagalambok vitték szét a mérkőzés nevezetesebb eseményeinek hírét mindenfelé, amelyeknek felbocsátása szintén rendkívül érdekes látnivalóval szolgált.

A szövetségek mérkőzéseiről részletes tudosításunk a következő:

Hét-nyolczezer főnyi közönség előtt adott jelt a mérkőzés kezdésére Fehéry játékbíró. Mielőtt azonban a mérkőzés megkezdődött volna, Stobbe Ferencz, a szövetség kapitánya a közönség előtt fölolvasta József Ferencz főherczeg kamarásának táviratát, melyben a főherczeg nevében sajnálatát fejezi ki, hogy a szövetségi csapatok mérkőzésén meg nem jelenhetett s a kick offot meg nem ejtette.

A magyarok választanak helyet, ennélfogva az osztrákok kezdenek, a játék rövid ide-oda hullámzása után, csakhamar a mieink ragadják magukhoz a támadást és mindjárt sarokrugáshoz és 2 büntetőrugáshoz jutnak. A 10-ik perczig nagyon változatos a játék, hol a magyar, hol az osztrák kapu előtt, hol pedig a középen játszanak a csapatok. A 10-ik perczben erős és szép támadást intéz a magyar csapat s egy percznyi elszánt és szép kombinácziókon alapuló küzdelem után, Borbás révén megszerzi a vezető goalt (11 p.) Óriási lelkesedéssel fogadja a közönség a magyarok első goalját s az első galambposta utnak indul Bécs felé.

Az osztrákok uj felállás után rövid ostrommal próbálkoznak, de hiába, mindjárt a magyar fiuk veszik át a támadást, de lövésüket siker szintén nem koronázza. Ujból Bécs támad, de eredményt ez sem hoz. Ujabb öt perczen belül azonban a magyar csapat eléri második goalját. Károly és Braun támadása és Vladár hiába hozza ezt meg a magyar csapatnak. (19 p.)

Ujra kezdés után Bécs lefut, Bécs azonban a kapu mellé lő. Mindjárt ezután a bécsi kapus kényszerül védeni. Szép támadás folyik ezután is az osztrák kapu előtt, Károly lövésre is került, de lövése goalt nem eredményez Bécs visszaszorul, ugy annyira, hogy már a magyar hátvédek is lőnek a kapujukra, a kapus azonban szépen dolgozik s számos lövést igen jól véd ki.

A 37. perczben azonban már nem tudja megakadályozni, hogy egy lelkes támadás következményekép Károly meg ne szerezze a magyarok harmadik goalját. A goal után a magyarok nem dolgoznak oly erővel, innen magyarázható, hogy Bécs kis időre offenzivában kerül s Domonkos is kénytelen egynéhányszor védeni. Mindazonáltal a félidő a magyarok támadásával fejeződik be. Félidő 3:0 a MLSz csapata javára.


A szünetben a félidő eredményét hírüladó galambokat bocsátják utnak, a közönség éljenzése között. Majd Apollo-színház eszközöl kinomatográf felvételt a közönségről is, miután előzőleg az első félidő legérdekesebb fázisait megörökítette.

3 ó. 55-kor jelzi Fehéry bíró a második félidő kezdetét. A magyarok kezdik. Heves támadással lenyomulnak a bécsi kapuhoz, hol Lintsch a büntető négyszögön belül kézzel üti le a labdát. Bíró tizenegyest ítél s ezt Károly a kapuba placzirozza. (1 p.) Bécs az uj goal hatása alatt tüzesen támadja a magyar kaput, de balösszekötő jó lövését Domokos védi. A 7. p-ben ujabb szabadrugáshoz jut Bécs, középcsatáruk gyenge shootját pedig a magyar kapuvédő fogja el. Csakhamar Borbásnál van már a labda s lövését, majd Károlynak 25 m-ről rugott labdáját Kaltenbrunner kitűnően helyezkedve menti. A 12. p.-ben Bécs egy szabadrugás révén támadáshoz jut. Most a magyarok közül előbb Vangel, majd Braun vezet támadást, és az a kapu előtt a csatárok izgatottsága miatt rendesen megtörik. Így történik, hogy Károly lapos paszát Schlosser közvetlenül 2 lépéssel a bécsi-kapu előtt a levegőbe vágja (15 p.). Schlosser néhány percz mulva hasonló helyzetből ujra goalt véd. 20-ik perczben veszélyben van a magyar háló, de Csüdör erélyesen véd, Borbás a hozzá juttatott labdával lerohan, de rosszul centerez.

Schlosser, Szűcs, Gorszky lövéseit a bécsi kapus védi és Bécs is ellentámadáshoz jut. Schmieger a bal sarokba helyezi lövését, Domonkos csak rávetéssel képes menteni. Erre a magyarok veszélyes támadást intéznek az ellenfél goalja ellen. Kaltenbrunner elfutással ment.  Vangel faultja miatt a bíró szabadrúgást ítél. Vladar szép lövését védve, Domonkos kezéből kiejti a labdát és az odarohanó Schmieger a goalba nyomja azt. A váratlan eredmény felvillanyozza a bécsi játékosokat, erős támadásuk eredmény a 41. p-ben corner. A corner után is folytatják a támadást, míg nem Borbáshoz jut a labda. A félidő a magyarok vehemens támadásával végződik, de újabb eredményt nem érnek el.

A csapatok a következő felállásban játszották:
O.FV.: Kaltenbrunner (Rapid) – Vladar (Rapid), Gross (WSpC.) – Harmer (Rapid), Lintschovszky (I. Vienna) Weyrauch (Rudolfshügl) – Beck (Rudolfshügl), Schmieger (WSpC), Schediwy, Dünmann, Wolf (Rapid)

MLSz : Domonkos (MTK.) – Rumbold (FTC.) Csüdör (MTK.) – Ficzere (BTC.), Szűcs (MTK.), Gorszky (FTC.) – Braun (FTC.), Károly (MTK.), Schlosser (FTC), Wangel, Borbás (MAC.)