A kerékpáros szezon végén

Ha a körülbelül 30 egyleti zárt versenyt figyelmen kívül hagyjuk is, maguk a nagyobbszabásu nyílt országuti versenyek csaknem szakadatlanul lefoglalták tavasztól őszig az összes vasárnapokat és ünnepnapokat.

A versenyek sorát április 14-én a Csillag KK. nyitotta meg a gödöllői uton tartott hármas versenyével, melynek 50 kilométeres főszámát Müller István nyerte meg. Május 5-én következett az Edison 30 kilométeres versenye, melynek győztese Kiss Sándor (Condor) 54 p. 45 mp. alatt országos rekordot létesített.

Pünkösdkor a Condor által 120 kilométer távon rendezett zirczi távverseny volt az idény egyik legsikerültebb versenye, melyen az esős időjárás daczára 60 induló és 33 beérkező volt, kik közül Müller István (Csillag) a távot 4 óra 25 percz alatt tette meg.

Az Edison második versenyét junius 3-án tartotta meg a gödöllői uton 50 kilométer távon és ezt is Kiss Sándor nyerte meg, 1 óra 36 p. 5 mp.alatt ujabb országos rekordot alkotva.

Vándorkedv KK. junius 16-án tartotta 100 kilométeres távon nagysikerű 5-ös staféta-versenyét, melyet az arra kitűzött vándordíjjal együtt a Csillag KK. nyerte meg.

Edison hármas versenye a julius 15-én rendezett 50 kilométeres titkos handicappel, melynek rendezése és lefolyása minden tekintetben mintaszerű volt, nyert méltó kifejezést. Ezen verseny egyuttal azon kérdés felett döntött: mely egyletet illeti meg a rendező egyesület által a hármas versenyre kitűzött tiszteletdíj. Az összpontozás eredménye a díjat a Vándorkedv nyerte meg 13 ponttal, míg a handicap győztese Schreiber József lett.

Majd egy havi szünet után, mely időközt az alantabb felsorolandó pályaversenyek töltötték ki, az őszi versenyek rövidebb sorozatát szintén a Csillag KK. nyitotta meg augusztus 11-én a gödöllői uton rendezett, 4 számból álló versenyével, melynek 50 kilométeres főszámát Bakanek János nyerte meg. Augusztus 25-én a Vándorkedv rendezte bajnoki hegymászó versenyét, melyre a méltó ellenfelek egész tömege állt ki, kemény tusát küzdve az elsőség pálmájáért. A bajnoki versenyben Kiss Sándor 12 p. 45 mp. alatt, a junior versenyben pedig Esch Ferencz 14 p. 30 mp. lett első.

Az országuti nyílt versenyek sorát a Kitartás KK. 100 kilométeres országuti bajnoksága zárta le, melyet szeptember 29-én tartottak meg a gödöllői országuton és melyben kivételesen egy vidéki egyesület, az aradi „Meteor” két tagja is részt vett bizonyságul annak, hogy a vidéki kerékpársport mégsem szűnt meg teljesen. A bajnokságot Kaupert M. nyerte meg 3 óra 57 p. 20 mp. alatt.