A Fény-utczai rablógyilkosság

A mult hónapban 24-én Budán a Gazn-gyári telepen, a Fény-utcza 7. számu házban gyanus körülmények közt halt meg Hajnal Antal 56 éves nyugalmazott államvasuti főkalauz.

A holttesten Gulden Róbert dr. Ganz-gyári orvos külső erőszak nyomait találta és ennek következtében a holttestet a morgueba vitték, a hol a bonczolás is megállapította az erőszak nyomait.

A rendőrség azonnal vizsgálatot indított, a mely megállapította, hogy Hajnalt szállásadói, Kustyán Károly és felesége megfojtották, nemcsak azért, hogy néhány száz koronájától és értéktárgyaitól megfoszszák, hanem hogy megkerítsék azt a 3000 koronát, melyre Hajnal az ő halála esetére biztosította Kustyánék két gyermekét.

Érdekes, hogy a gyilkosokat saját hétéves fiuk árulta el, a ki a rendőrségen elmondotta, hogy látta, a mikor az anyja rátette Hajnal arczára a párnát, hogy ne fájjon a feje.

A nyomozás során a detektívek Kustyánék faliórájának szerkezete közt megtalálták az elrabolt értéktárgyakat is és a bizonyítékok sulya alatt a gyanusítottak megvallották bűnüket.
Arczképüket, valamint áldozatuk arczképét is itt láthatják olvasóink.