A czukrászlegény drámája

A Kálvin-tér 5. számu házban a minap Kovács Lajos 26 éves czukrászsegéd dobta el magától az életet, de előbb háromszor rálőtt a feleségére, Csáti Kerékgyártó Bertára, hogy őt is magával vigye a halálba.

Kovács már két hónap óta állás nélkül van s ez volt a tulajdonképeni okozója a véres családi drámának. A gyilkosság estéjén látszólag nyugodtan tért haza lakására Kovács Lajos, lefekvés előtt megcsókolta fiát és feleségét.

Hajnali három órakor Kovács nesztelenül leszállt ágyáról, lámpát gyujtott és elővette revolverét. Erre felébredt a felesége is és kérdezte őt, hogy miért kelt már föl.

- Száraz a torkom, egy kis vizet iszom. Azután eloltotta a lámpát, ujra lefeküdt és a párna alatt háromszor rálőtt a feleségére, majd pedig saját maga ellen fordította a fegyvert.

Az asszony sikoltozására és jajgatására bejöttek a szobába a szomszédok, a kik vérében találták a házaspárt. A mentők a Rókus-kórházba vitték őket, a hol mind a ketten kiszenvedtek.
Arczképüket itt mutatjuk be olvasóinknak.