Reklám a magasságban

Ha a legcsekélyebb fájdalmat érezzük a testünkön, szinte akaratlanul is a Brázay-féle sósborszeszre gondoltunk, a mely annyira el van már terjedve, hogy alig van ház, a hol a Brázay-féle sósborszesz ne lenne kéznél.

Ezt abból az alkalomból említjük meg, hogy rövid idő óta a Lipót-körut egyik négyemeletes bérpalotájának tetején egy 1500 gyertyafényü transzparens reklámtáblán hirdeti Brázay a Mentol szeszt.

Ezt a világvárosias reklámtáblát Fischer és társa villamos czégtábla-vállalat (Budapest, Gyár-utcza 36.) készítette, a mely nagy küzdelem árán eszközölte ki a fővárosi tanácsnál, hogy a villamos czégtáblák felszerelésére engedélyt kapjon.