Ércvagyonunk nemesfémekből

Primics György: a Csetrás hegység geologiája és érctételerei cimü kitünő szakmüvében erről a vidékről a következőket mondja:
„Bojcától nyugatra az ércelőfordulások részint a kvarcporfithoz, részint a melafirhoz csatlakoznak. Ily érces pontok: a Furksóra-Gyalumáre határában vannak, ahol az érc a mállott porfirdyke és a melafir határán tetemes vastagságu telérben fordul elő. A pogyelei Válca móri völgyben a feltárt telér vastagsága olykor 1 m. tölteléke tulnyomólag málladék, amelyben ezüsttartalmu galenit, szfalerit, aranytartalmu pirit és markaszit fordul elő, részint behintve, részint erekben és fészekben. A bányatermék tetemes mennyiségü zuzóércet és ez viszont érclisztet tartalmaz, melyben 16 % arany és ezüst foglaltatik.”

Hasonló kedvező véleményt nyilvánítanak Bauer Gyula és Franzenau Ágost jónevü geologusok is.
A lunkoji Psyche-telér éppen szemben van a muszári Mária-tárnával, amelyben 1902-ben egy 58 kg-os aranytuskót találtak és amelyben aranykristályok ás aranylemezek fordulnak elő. A Psyche-tárna vájatvégén levő zuzóérc tökéletesen megegyezik a Mária-tárnabelivel, ugy, hogy a fémbőség kétségbe sem vonható.

A Győrffy-féle Psyche-tárnából 67,500 t. zuzóérc remélhető; a megejtett vizsgálatok szerint ez tonnánként 19.75 gr. aranyat és 90.75 gr. ezüstöt tartalmaz, ugy, hogy ebből az egy tárnából a legszigorubb számítás szerint több, mint 1000 kg. arany és legalább 5500 kg. ezüst nyerhető.

Az alsólunkóji 3 elhagyott tárna zuzóércének az analizise nincs ugyan meg, de legalább 5 gr. aranyra itt is számitani lehet tonnánként, vagyis innen mintegy 110 kg. nyersarany termelhető. A „Véletlen szerencse” ércei kevés aranyat és ezüstöt tartalmaznak, de annál dusabban a rézérctelérek, amelyekből szigoru becslés szerint legalább 300 t. szinrezet lehet bányászni.


A gyalumárei Győrffy-tárna aranytartalmát a megbizható geológiai becslések 300 kg.-nál nagyobb mennyiségre, ezüsttartalmát pedig 1000 kg. -ra teszik. Ugyanott van az Árpád-tárna 140 kg. arany és közel 500 kg. ezüsttartalommal, továbbá az Anna-Róza-tárna 750 kg. arany és 1310 kg. ezüsttartalommal. A Juli tárnából 100 kg. aranyat, a Plutó-tárnából 25 kg. aranyat és 45 kg. ezüstöt, a Bacchus-tárnából 110 kg. nyers aranyat és 250 kg. ezüstöt, a Merkur-tárnából 105 kg. aranyat és több mint 800 kg. Ezüstöt lehet remélni.

Megfelelő tőkével és modern üzemberendezéssel tehát a báró Győrffy-féle lunkóji és gyalumárei bányaterületen 2600 kg. nyersaranyra, 9350 kg. ezüstre, 3900 t. rézre és 10,500 t. ólomra lehet kilátás. Ezenkívül még tetemes mennyiségü cinket is lehet termelni, ha a kutatásokkal a teléreket rendszeresen feltárják.

Lunkój és Gyalumáre vidéke még érintetlen szüz terület, amelynek melafir és dacit kőzetei a legnagyobb reményt nyujtják egyrészt az ólom, réz és cink termelésére, másrészt a nemesfémek bányászatára. Az itt becsült mennyiségeket a rendszeres feltárások valószinüleg fel is fogják mulni, minthogy a mélység felé nagyobb méretü és vastagabb telérek, sőt tömzsök is jelentkezhetnek.