Csányi László utolsó levele

A szabadságharcz egyik legnemesebb alakjának, a férfias lelkű Csányi Lászlónak utolsó levelét közöljük e számunkban, melyet a vértanu közvetlen 1849. október 10-ikén történt kivégzése előtt ír. Megható e levél, - Csányi még a halál torkában is a kötelesség embere, utolsó írásában is arról gondoskodik, hogy minden rendben maradjon utána, hogy senki az ő szerencsétlene miatt ne károsodjék.

A levelet, melyet Hentaller Lajos országgyűlési képviselő szívességéből van módunkban közölni, öcscséhez intézte Csányi; az a Kálmán, a kiről benne szó van, s a kinek kurátora volt, gróf Schmidegg Kálmán volt honvédhuszár kapitány. A Csorba-ház, melyet a levél említ, Hentaller Lajos közlése szerint körülbelül szemben volt a mai Lipót-utczai városházával.