Inzultált cseh képviselő

Csehországban a mult hetekben óriási tüntetések voltak a német lakosság ellen, ugy, hogy Prágában ki kellett mondani az ostromállapotot.

Ennek csattanós visszhangja támadt Bécsben, a hol Klofác ifjucseh képviselőt, a szláv tüntetések főkolomposát egy vendéglőből kidobták, miután előbb ázott zsemlével megdobálták, borral leöntötték és jól összerugdalták.

Az osztrák németek boszuja ugyan nem volt tulságosan lovagias, de azért Klofác – a kinek képét itt mutatjuk be – megérdemelte a verést, mert már nagyon gyakran viselkedett hazafiatlanul.