Steinheilné regénye

A férj- és anyagyilkossággal vádolt Steinheilné ügye – a miről legutóbbi számainkban már részletesen beszámoltunk olvasóinknak – még mindig nem tisztázódott.

A meggyilkolt festő özvegyét naponként a vizsgálóbíró elé kisérik (ezt a jelenetet ábrázolja egyik lapunk részére készült eredeti felvételünk) és André bíró, a kire legujabban a vizsgálatot bízták, minden ügyességét felhasználja, hogy keresztkérdéseivel megzavarja és vallomásra bírja a titokzatos bűnügy hősnőjét.

Steinheilné azonban még mindig konokul tagadja a rettenetes gyilkosságot, a mi nem is csoda, mert az életével játszik, ha kétségtelenül beigazolódik, hogy ő követte el a bűntényt. Ez az élvvágyó asszony pedig, a kinek egész élete gáláns kalandokkal telt el, nagyon szereti az életét és nem óhajt a guillotin kése alatt meghalni.

Azonban még a most folyó bűnügynél is jóval érdekesebb az a gyanú, a mely Steinheilné nevével kapcsolatban merült fel néhány ujságban és a mely Faure Felix-nek, az egykori köztársasági elnöknek halálát is Steinheilnének tulajdonítja.

Annyi bizonyos, hogy a fiatal bűbájos asszony kedvese volt a franczia köztársaság első emberének és a hatvanéves szerelmes egész magánvagyonát és óriási fizetését is feláldozta ennek az asszonynak a kedvéért. Az elnök halálának pillanatában pedig éppen Steinheilnével volt együtt az elnök az Elysée-palotában.

Az eset titokzatosságáról azonban még nem sikerült levonni a leplet, de hírlik, hogy a vizsgálatot erre a kilencz év előtt történt esetre is ki fogják terjeszteni.