Vasutasok helytállása

A vasúti alkalmazottaknak a helyzetük javítása érdekében folytatott gyakori mozgalom annyira jogos volt minég, hogy az illetékes fórumok számolva a helyzettel s igyekeztek, ha csak részben is a vasutasok kivánságainak eleget tenni.

Hiszen köztudomásu tény, hogy a vasuti alkalmazottak, különösen a mozdonyvezetők, fütők, váltóőrök terhes, különösen felelősségteljes munkát végeznek. Azoktól függ majdnem minden alkalommal az utasok élete, és a vasuti kincstár százezrekre menő vagyonbiztonsága is.

Ha a mozdonyvezető, fütő, váltóőr stb. nem teljesítheti lelkiismeretesen hivatását, beláthatatlan katasztrófák állanának be a vasuti forgalomba.

A minap is egy fütő és egy mozdonyvezető lelkiismertes pontosságának köszönhető, hogy egy vasuti szerencsétlenségnél nem történt tömeges haláleset. A vasuti szerencsétlenség szépligeti vasúti állomás bejárója előtt történt.

Az Ujvidékről érkező személyvonat lokomotívja felborult s a lokomotív után következő podgyászkocsi és pótkocsi szilánkokra tört. Szerencsére a mozdony fütője Gártner József az utolsó pillanatig fékezett s bár ez a ténykedése életébe került, megmentette vele az utasok testi épségét és életét is.

Ugyanilyen önfeláldozással végezte kötelességét Friedmann mozdonyvezető, a ki a legnagyobb veszedelem közepette arra törekedett, hogy megnyissa a gőzcsapot s ez által a mozdony felrobbanását megakadályozta.