Bikaszelídítő nő

Mindenféle állatot megszeliditettek már élelmes artisták, hogy produkcziókat végeztessenek velük. Csak két állat nem jutott még eddig eszébe az állatszeliditőknek: a bika még a légy. Most azonban már ez a kettő is oda került a mutatványokat végző állatok sorába.

A vad bika és a félénk légy egyformán hajlanak a szeliditőjük szavára. Az első bikát egy Beaumonte Hena nevü olasz állatszeliditő nő fogta produkcziókra s jelenleg Wienben kelt vele nagy feltűnést. Mint e képünkön látható, ráül a bika hátára s a hatalmas állat, a mely ezelőtt vad természetü volt, most paripamódjára engedelmeskedik neki.

Hosszu esztendőkig fáradozott ez az artistanő, a míg ilyen engedelmessé tudta tenni a vad bikát, mely most paripamódjára futkos ide-oda s még a két hátulsó lábára is felágaskodik.

A legyeket pedig egy Smith F. P. nevü angol artista idomitotta mutatványok végzésére. Azok, a kik már részesültek abban a szerencsében, hogy az érdemes angol tanár légy-trupját munkában lássák, nem győzik eléggé magasztalni e hatlábu állatok rendkívüli ügyességét.