A haragos maharadzsa

A haiderabadi nizam, Indiának egyik leghatalmasabb és leggazdagabb maharadzsája, kinek harminczöt millió korona jövedelme van, roppant szenvedélyes automobilozó.

Nemrég egyik alattvalója elég vakmerő volt oly gyorsan száguldani, hogy a fejedelmi automobilt elhagyta.

A maharadzsa emiatt oly haragra lobbant, hogy a vakmerőt törvény elé állíttatta, mely 10,000 rupia (1 rupia 2 korona 50 fillér) büntetésre ítélte s azonkívül az automobilját is elvették tőle.

Előbb azonban mégegyszer végig kellett hajtatnia Haiderbad utczáin, de nem saját erejéből, hanem autóját négy ökör vontatta, a bakon pedig ő maga ült ugyan, de meglánczolva.