Az önálló bank harczosai

Az önálló banknak 1911-re való felállitásáért mind nagyobb arányban folyik a harcz.
Az ugynevezett „bankcsoport” minden módot és alkalmat felhasznál arra, hogy mentől több képviselőt hóditson meg az önálló bank eszméjének, a melynek megvalósitása ellen harczolnak Ausztriában minden elképzelhető fegyverrel.

A bankkérdés foglalkoztatja mostan politikusainkat s hogy igen sokan még nem vallják magukat az önálló bank hiveinek, az nem lankasztja a küzdők harczi kedvét s a hol csak szerét tehetik, szóval és irásban agitálnak az eszme érdekében.

Az aradi Kossuth-szobor leleplezése alkalmával, mintegy 42 képviselő utazott el Justh Gyulának tornyai birtokára s ott is a bank kérdésében folytattak eszmecserét, bár csak barátságos összejövetel formájában.