Százöt éves asszony

Él Szolnokon egy százöt éves asszony, özvegy Morgenstein Ignáczné. Kilencz esztendeje ágyban fekszik, magával tehetetlen, de egyébként látása, hallása és szellemi tehetsége, valamint étvágya kitünő.

Az agg asszony Magyar-utczai, magával egyidős nádfedelü parasztháza egyik szobájában tölti friss szellemi erőben napjait.

A ház már roskadozik felette, sőt összeomlással fenyeget. Hozzá az agg asszony háza az Osztrák-Magyar Bank szolnoki fiókja palotájának telkére dől, s a bank drága pénzt ígért már többször a házért; de özvegy Morgenstein Ignáczné, családjával szemben is hajthatatlan.

Nem adja oda a házat aranyért sem. Ott akar meghalni az ő vele egykoru nádfedeles házában. Mindig lehalt férjére gondol, a kit nyolczvanöt éves korában ért utól a halál ugyanabban a házban.