A bajai Duna-híd

A most országszerte folyó nagyfontosságu épitkezések között ugy gazdasági, mint müszaki szempontból első és legkiválóbb helyet foglal el az a nagyszabásu híd, mely a báttaszéki vonalon a Duna két partját, Bácsbodrogh megyét Pest és Tolna megyékkel összeköti.

A hatalmas mü,mely már oly előrehaladt állapotba jutott, hogy rohamos léptekkel közeledik a teljes befejezettséghez, 550 m. hosszu. Baja felőli 4 hajózható nyilása 100-100 méteres. Báttaszék felőli 3 ártéri nyilása pedig 50-50 méteres.

Mind a hat pillér- és két hidfőnek most már teljesen befejezett alapozása pneumatikus módon történt. Az összes pillérek és hidfők alaposzlopai betonból készültek, még pedig a mederpillérek mindegyikének alapmélysége 23.5 m. az ártéri pillérek és hidfők 13.5 – 21.5 méternyire vannak a kisvizszin alatt.

Most a téli évszakban sem szünetel a munka: füthető bódékban a felmenő falazatokon munkálkodnak. A teljesen elkészült ártéri pillérek nyilásain pedig serényen folyik az 50 méteres vasszerkezetek szerelése.

Képünk a VI. sz. ártéri pillér pneumatikus alapozását tünteti fel. E több milliót kitevő monumentális mü épitésének vezetésével a magyar kir. államvasutak Tordai Miksa m. á. v. főmérnököt bizták meg, aki a pneumatikus alapozások terén a legkiválóbb szaktekintélyeink közé tartozik.