Szobrász – mint léghajós

Tíz évvel ezelőtt három növendéke volt a párisi művészakadémiának, a kik később a röpülési technikát hatalmas lépésekkel itték előre. Ezek: Farman és Voisin, mind a ketten tehetséges festők és Délagrange Léon, a ki szobrásznak készült.

Voisin ma a világ első és egyetlen röpülőgép-gyárának tulajdonosa, Farman sikeréről pedig már megemlékeztünk lapunkban, mikor folyó évi január hó 13-án egy kilométernyi utat téve meg röpülőgépével, megnyerte az Archdeacon-serleget.

Farman egykori kollegája, Délagrange Léon, most leverte Farman későbbi felszállásának rakordját is (2 kilométer). Az ő gépének alakja ugyanolyan sárkány-typus, mint a Farmané. Már régóta kisérletezik röpülőgépével és a minap végre értesitette a párisi léghajós-egylet bizottságát, hogy jelenjen meg legközelebbi fölszállsásán.

A bizottság természetesen eleget is tett ennek a kérésnek és a liget egyik nagy tisztásán három földbe szurt zászló segélyével egy háromszöget tüzött ki, melynek oldalai 357, 275 és 200 méter hosszuságúak voltak.

Reggeltől késő délutánig ott vesztegeltek a mezőn, mert a nagy szél miatt Délagrange nem mert fölszállani. Estefelé kissé elült a szél és a léghajós gépére ült. A kedvezőtlen idő miatt magasra nem merészkedett s így az első kör alatt gépe néhányszor érintette is a földet. A harmadik kört négy méternyi magasságban tette meg. 9 percz mulva leszállt, a bizottság azonban hivatalosan csak 6 és fél percznyi röpülést állapitott meg.

Attól a ponttól, a midőn utoljára érintette a földet, egész a leszállásig, 3925 méter utat tett meg. Ha azonban ettől a hibától eltekintünk, akkor az utját 9 kilométerre is becsülhetjük.

Ez a felszállás rettenetesen kimeritette a bárot léghajóst. A szél miatt a legnagyobb erőfeszitéssel használhatta a kormányt, különben még tovább is fönn maradhatott volna a levegőben.

Legközelebb pályázni fog a 10,000 frankos Armengand-díjért, a melyet az a léghajós nyerhet meg, a ki gömb nélküli gépével egy negyed órai utat tesz meg.

A kiváló léghajós arczképét itt mutatjuk be olvasóinkanak.