A portugál király eljegyzése

II. Manuel portugál királyt, a ki alig husz éves fiatal ember és nem udvaroncz, hanem szavahihető emberek tanuskodása szerint rendkívül kedves és szeretetreméltó egyéniség, mégis hamarosan meg fog nősülni.

Eddigelé különben már annyi hamisnak bizonyult eljegyzési hír jelent meg róla, hogy végtére csakugyan el kellett következni az igazi hírnek.

Manuel király menyasszonya a Fife Alexandra herczegnő, VII. Edvárd angol király legidősebb unokája. Magát az eljegyzést hivatalosan csak jövő hó közepén fogják publikálni, az eljegyzés pedig november 20-án, Manuel király születése napjának évfordulóján lesz.

Manuel király tudvalevőleg 1908. február 9-én lépett trónra atyjának és fivérének halála után. A menyasszony 1891. május 17-én született. Anyja Lujza herczegnő, Edvárd király legidősebb leánya. Atyja Fife herczeg.

A Fife-család régi skót nemesi eredetű, e család Macduff, Macbeth ellenfelétől származott le. Fife herczeg Edvárd királynak, a mikor az még trónörökös volt, régi jó barátja volt. A mikor 1898-ban az akkori walesi herczeg, a jelenlegi angol király leányát, Lujza Dagmárt nőül vette, megkapta a Masduff márki czímet is.

Eltekintve a menyasszony szépségétől, a házasság erősen politikai szinezetű, mert Portugáliát a házasság erősen odalánczolja Angliához.