Alexandra királyné czipője

Antonio de Rossa, Londonban élő olasz származásu suszter Alexandra angol királynénak egy pár czipőt akart ajándékozni, amelyen tizenegy hónapig dolgozott. A két czipő valódi remekmű a maga nemében és műértők tizenkétezer koronára becsülik. Mindegyik 8386 kölönböző szinü kis bőrdarabból készült, amelynek huszonegy nemzet különböző nemzeti lobogóit ábrázolják.

Az angol lobogó 641 bőrdarabkából van összetéve, az osztrák lobogó 625 darabból, a német 604 darabból, az orosz 553-ból, az amerikai 542-ből, a spanyol 377-ből, az argentínai 336-ból, az olasz 320-ból, a magyar 273-ból stb. A zászlók fölé szintén bőrdarabkákkal ez volt írva: Alexandra királynénak.

A czipőremekmüvet Rossa egy ideig a kirakatba tette, majd a mikor már elég nagy volt a reklámja, becsomagolta szép bársonytokba és ajánlva elküldte az angol királyi palotába. Aztán várt a feleletre, a mely azonban egyre késett.

Mintegy három hónap elmultával érdeklődött a két czipő sorsa iránt a királyné magántitkáránál. A titkár azonban kijelentette, hogy a küldeményről semmit sem tud; mivel azonban lehetséges, hogy a két czipő valóban megérkezett a palotába, de valahogy elkallódott a királyné megbízásából szivesen megfizeti az értékét, mert a királyné ugy sem fogadhat el ajándékot az alattvalóitól.

A suszter természetesen viszszautasította a pénzt, hiszen kitüntetést remélt és épp ezért most az angol királyi palotában nagyon kutatják, hová tünt el a pár czipő? Ám ha meg is találják, Alexandra királyné nem fogja elfogadni, hanem alkalmasint egy muzeumnak ajándékozza.

Az a kérdés, vajjon Rossa megkapja-e a remélt kitüntetést, a melyre pedig annyira áhítozik.