Katonák halála

A közel mult napokban a Rajna melletti Mühlhem vasuti állomáson rémes szerencsétlenség történt. Szabadságolt német katonákkal telerakott külön katonai vonat futott be az állomásra, a hadfiak tréfás jó kedvétől hangos volt az állomás, hogy a következő pillanatokban a nevetést, tréfálkozást, halálhörgés, vad ordítás, jajgatás, egymásba szaladó vasuti kocsik recsegése váltsa fel.

A Lloyd – expresz-vonat ugyanis téves váltóállítás következtében nekiment a katonai vonatnak és pár pillanat alatt irtózatos pusztítást vitt végbe a katonák között. Husz katona azonnal halálát lelte, ötvenen sulyosan megsebesültek, a vonatnak néhány kocsija pedig a szó szoros értelmében véve egymásba furódott. A mi faalkatrész volt a kocsikon, az egy pillanat alatt, mint a pozdorja szétmállott a hatalmas lökőreőtől, ugy hogy jórészt csak a szeszélyesen elgörbült vasvázak és kerék-alapzat maradt meg.

Az összeütközés oly borzalmas volt, hogy nehány vasuti hivatalnok az összeütközés láttára elájult. Természetesen azonnal indították a vizsgálatot, meg is állapították a vétkes mulasztást, de ezzel az áldozatokat, a kiket nagy katonai pompával temettek el, életre kelteni nem fogják.